Båtførerprøven tilbakemeldingsskjema Webinar
  • Før kurset: Informasjonsflyten
  • Under kurset: Faglig kvalitet
  • Under kurset: Kursholderen
  • Webinar

Før kurset

Beskriv din opplevelse av vår kommunikasjon før kurset
Hvor informativt synes du våre nettsider var om våre Båtførerprøven- kurs? *
Hvor enkelt synes du det var å melde deg på kurs hos oss? *
Hvor god var informasjonen fra oss på epost før kurset? *
Hvor nyttig synes du forberedelsesmaterialet var? *

[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]