D5L - Fritidsskipper

Ekspresskurs over 3 langhelger

Kr 14.900,- inkl. sikkerhetskurs
 • Bli en bedre skipper
 • Fleksibilitet for deg - delta når du kan og ta resten senere
 • Spennende undervisning, profesjonelle instruktører, teori kombinert med praksis
 • Gir sertifikat til å føre fartøy opptil 24 meter

KURSOPPBYGNING

Fleksibilitet for deg - delta når du kan og ta resten senere etter avtale

HELG 1

Torsdag kl 16-22
Fredag 8-18
Lørdag 9-18
Søndag 9-18

Skipslære, teknologi og motorlære, sjøveisregler og brovakthold, eksamen.

Helg 2

Torsdag kl 16-22
Fredag 8-18
Lørdag 9-18
Søndag 9-18

Navigasjonshjelpemidler, navigasjon, eksamen.

Helg 3

Torsdag kl 16-22
Fredag 8-18
Lørdag 9-18
Søndag 9-18

Sikkerhet med eksamen, praktisk navigasjon, praktisk håndtering av fartøy, navigasjonshjelpemidler i praksis
Gjennomføres om bord i skolefartøyet.

Meld deg på kurs

Finn ledige kurs og meld på

Torsdag 3. september: D5L intensivkurs, Oslo

Sted: Oslo

Starter: 03.09.2020 kl. 16:00
Slutter: 27.09.2020 kl. 18:00
Intensiv over 3 langhelger
Helg 1 : Torsdag 3. sep. kl. 16 til søndag 6. sep. kl. 18
Helg 2: Torsdag 10. sep. kl. 16 til søndag 13. sep. kl. 18
Helg 3: Torsdag 24. sep. kl. 16 til søndag 27. sep. kl. 18

Torsdag 1. oktober: D5L Intensivkurs, 3 langhelger, Tønsberg

Starter: 01.10.2020 kl. 16:00
Slutter: 25.10.2020 kl. 18:00
Ekspresskurs over 3 langhelger
Helg 1: Tor. 1. okt. kl. 16 til søn. 4. okt. kl. 18
Helg 2: Tor. 8. okt. kl. 16 til søn. 11. okt. kl. 18
Helg 3: Tor. 22. okt. kl. 16 til søn. 25. okt. kl. 18

Torsdag 1. oktober: D5L intensivkurs, Oslo

Sted: Oslo

Starter: 01.10.2020 kl. 16:00
Slutter: 01.11.2020 kl. 18:00
Intensiv over 3 langhelger
Helg 1 : Torsdag 1. okt. kl. 16 til søndag 4. okt. kl. 18
Helg 2: Torsdag 15. okt. kl. 16 til søndag 18. okt. kl. 18
Helg 3: Torsdag 29. okt. kl. 16 til søndag 1. nov. kl. 18

HVORFOR D5L?

Undervisningen gir deltakeren grunnlag for trygt å kunne ferdes langs kysten både i dagslys og i mørke, og vil gjennom øvelser på sjøen få muligheten til å sette teorikunnskapene ut i praksis. Kurset er høyrelevant for alle som ferdes mye på sjøen som vil ha mest mulig ut av båten og utstyret sitt.

PRIS

 • Kr 12.900,- + sikkerhet og eksamensavgift
 • Sikkerhetsdel kr 2000,-
 • Eksamensavgift kr 400,- pr. eksamen. Totalt 6 stk.
 • Pris per helg ved interesse kr 6900,-
 • Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 814,-

PROFESJONELLE INSTRUKTØRER

Våre instruktører har utdanning og erfaring fra Sjøkrigsskolen og Sjøforsvaret. Vi vil dele vår kunnskap og erfaring med deg, slik at du blir en bedre skipper.

D5L-kurset

Kurset er delt opp i følgende fag, hvert med en avsluttende prøve:

NAVIGASJON

Hvordan planlegge og gjennomføre trygg seilas gjennom kartstudier og bruk av tradisjonelle navigasjonsprinsipper.

Sjøveisregler og brovakthold

Hvordan ulike fartøy skal forholde seg til hverandre, og hvordan broen eller førerplassen kan organiseres under seilas.

Navigasjons-hjelpemidler

Hvordan utstyr som GPS, radar, AIS og ulike kompasser fungerer og hvilke begrensninger det har.

Teknologi og

motorlære

Hvordan ulike fremdriftsmidler fungerer, og hvordan grunnleggende vedlikehold kan gjennomføres.

Skipslære

Om skip, skrog, materialer, manøvrering og stabilitet.

sikkerhet*

Brannslukking, førstehjelp og redning i et maritimt miljø.
* Eller godkjent 50 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk IMO 50

Eksamen

Gjennomføres etter hvert enkelt emne og krever 40% riktig.
Praksisdeler er bestått ved deltagelse. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Mer info om D5L sertifikatet

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Du være fylt 18 år og oppfylle tre krav:

 • bestått fritidsskippereksamen etter gjeldende læreplan hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet,
 • gyldig helseerklæring fra lege 
 • dokumentert godkjent fartstid

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

 1. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter.
 2. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter.
 3. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller full og sammenhengende disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig.    

Påmelding eller spørsmål:

Jesper Dønnestad