D5L FRITIDSSKIPPEREN

D5L Fritidsskipper- sertifikatet er for deg med interesse for båt og sikkerhet. Sertifikatet gir rettigheter til å føre fartøy inntil 24 meter. Vi leverer markedets mest fleksible kursopplegg, slik at du får tid til å gjennomføre i en ellers travel hverdag.

PROFFE INSTRUKTØRER

Dyktig og aktuell kunnskap er viktig. Vi tilstreber å til enhver tid ha en instruktør-stab som har mye kunnskap og sjøfart idag.

FLEKSIBELT

Plukk de kursmodulene som passer deg best, ta resten senere! Vi gjennomfører kurs som Webinar, så du kangjennomførefra hvor du vil.

ENKEL PRIS

Ingen skjulte kostnader og enkel prising gjør ditt valg enklere.

3 KURSHELGER - PLUKK DE SOM PASSER BEST

KURSHELG 1

KURSHELG 2

KURSHELG 3

KOMPLETT KURS

Alt inkludert, ingen skjulte kostnader

…eller…

PER. ENKELHELG

Alt inkludert, ingen skjulte kostnader (3 helger)

Fleksibelt

Vi vet veldig godt at hverdagen er travel, og derfor ønsker vi å levere det mest fleksible kursopplegget på markedet. Du kan derfor plukke de kurshelgene som passer deg best, i den rekkefølgen du ønsker. 

Inkludert

KOMPLETT

ENKELHELG

Praksisseilas vs Praktisk Utsjekk

Vårt D5L- kurs inneholder alt det obligatoriske du trenger for å kunne utstede D5L- sertifikatet. Praksisseilasen er obligatorisk, og uansett modul du velger vil denne være inkludert. 

Dersom du ikke tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til fartstid  kan denne erstattes med en Praktisk Utsjekk. Praktisk Utsjekk er ikke inkludert i kurset, og koster 3000,- ekstra. 

Eksamen

Drop- in eksamener avlegges i Oslo og Tønsberg. 

HVORFOR D5L?

Ved å ta D5L-sertifikatet får du kunnskapen som trengs for å trygt ferdes langs kysten i både dagslys og mørke. Gjennom øvelser på sjøen ombord i undervisningsbåt får du mulighet til å sette teorikunnskapene ut i praksis.

Kurset er høyrelevant for alle som ferdes mye på sjøen og som vil ha mest ut av båten og utstyret sitt:

KURSOPPBYGNING

Fleksibilitet for deg - meld deg på og betal for én, to eller tre helger om gangen. Velg ditt eget kursopplegg!

HELG 1

Fredag 16-23
Lørdag 8-19
Søndag 8-19

Skipslære, teknologi og motorlære.

Helg 2

Fredag 16-23
Lørdag 8-19
Søndag 8-19

Navigasjonshjelpemidler og sikkerhetskurs

Helg 3

Fredag 16-23
Lørdag 8-19
Søndag 8-19

Navigasjon & Sjøveisregler

WEBINAR

KOMPLETT D5L KURS

17 300,-

D5L ENKELHELG

5 990,-/Kurshelg

D5L-kurset

Kurset er delt opp i følgende fag, hvert med en avsluttende prøve:

NAVIGASJON

Hvordan planlegge og gjennomføre trygg seilas gjennom kartstudier og bruk av tradisjonelle navigasjonsprinsipper.

Sjøveisregler og brovakthold

Hvordan ulike fartøy skal forholde seg til hverandre, og hvordan broen eller førerplassen kan organiseres under seilas.

Navigasjons-hjelpemidler

Hvordan utstyr som GPS, radar, AIS og ulike kompasser fungerer og hvilke begrensninger det har.

Teknologi og

motorlære

Hvordan ulike fremdriftsmidler fungerer, og hvordan grunnleggende vedlikehold kan gjennomføres.

Skipslære

Om skip, skrog, materialer, manøvrering og stabilitet.

sikkerhet*

Brannslukking, førstehjelp og redning i et maritimt miljø.
* Eller godkjent 50 timers grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk IMO 50

Eksamen

Gjennomføres etter hvert enkelt emne og krever 40% riktig.
Praksisdeler er bestått ved deltagelse. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Ofte stilte spørsmål

Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart må du ha fritidsskippersertifikat.

Vi har to ulike sertifikater: D5L og D5LA.

 • Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart.
 • D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Du være fylt 18 år og oppfylle tre krav:

 • bestått fritidsskippereksamen etter gjeldende læreplan hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet,
 • gyldig helseerklæring fra lege 
 • dokumentert godkjent fartstid

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

 1. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter.
 2. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter.
 3. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller full og sammenhengende disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig.    

Selv om D5L gir rett til å føre fartøy opp til 24 meter (15 meter i næring) så trenger du ikke ha stor båt for at kurset skal være relevant. Kurset gir en teoretisk og praktisk innføring i alle aspekter av fritidsbåt, og passer således for alle som er interessert i båt og båtliv, og ønsker å lære mer. Dersom du har ambisjoner om å bruke båten til kortere eller lengre turer, og kanskje også i mørket, så vil du finne mye nyttig stoff i kurset.

Nei, det må du på ingen måte. Vi tar alt stoff fra grunnen av, så enten du er helt ny på sjøen eller en erfaren båtperson så vil kurset gå helt fint å gjennomføre. Det viktigste for å klare kurset er interesse for tema og litt pågangsmot, da går det bra!

Nei! Du kan enten melde deg på hele kurset med en gang, men dersom du er usikker på når du har anledning til å bli med kan du ta én og én helg etterhvert som du planlegger. Når teorikurset er bestått har du 5 år på deg å løse ut sertifikatet, så du har god tid. Noen gjør hele kurset ferdig på en måned, andre bruker et halvt års tid.

Det er ikke noe problem! Vi avlegger Drop-in eksaminering, så du har tilgang og mulighet til å melde deg opp til eksamen når som helst. Er det én dag som ikke passer, kan du ta det igjen senere.

Kurset er omfangsrikt, men ikke veldig vanskelig. Interesse for båtfaget, litt forberedelse og aktiv deltagelse på kursdagene fører gjerne til bestått kurs uten problemer. Realfaglig er det ikke noe å bekymre seg om, vi går grundig gjennom alt, og er vant til at mange ikke har sittet på skolebenken på en stund.

Det er mange tema vi skal gjennomgå, og det er en klar sammenheng mellom forberedelser og resultater. Det anbefales at du blar gjennom presentasjonene som du får tilgang til og gjør deg kjent med innholdet. Det går som regel greit å stille uforberedt også, men det blir utvilsomt lettere og mer verdifullt om du kikker på stoffet i forkant. Du får også tilgang til en del repetisjonsoppgaver som kan tjene som en forsmak på hva vi fokuserer på.

Dette kan skje, og er ikke noe problem. Du møter på en hvilken som helst senere eksamensdag og avlegger ny prøve med forhåpentligvis bedre hell. Dette koster ikke noe ekstra, og vil ikke påvirke resten av kurset.

Det er ikke åpnet for selvstudium på nåværende tidspunkt, og det er inntil videre pliktig oppmøte ved undervisningen.

På nåværende tidspunkt har vi ikke A-delen som en del av vårt kurstilbud. Det er imidlertid uproblematisk å ta dette som påbygging senere hos en kursaktør som underviser også i dette. Vi håper å få dette som et tilbud hos oss om kort tid.

Når kurset er ferdig, inkludert praktiske fag, får du et kursbevis som viser godkjent avlagt eksamen i hvert fag. Når du søker om sertifikatet hos sjøfartsdirektoratet legger du dette ved som vedlegg i søknaden. Du trenger også:

  • Godkjent fartstid (dokumentasjon)
  • Helseattest

Du finner mer informasjon om disse tingene i følgende linke:

https://www.sdir.no/fritidsbat/sertifikater/fritidsskippersertifikat/onsker-a-ta-fritidsskippersertifikat/

Nei. «Praktisk utsjekk som kompensasjon for fartstid» er IKKE det samme som de praktiske fagene. Mer om praktisk utsjekk finner du i linken over.

I utgangspunktet er det fartstiden som kan godkjennes med slik bakgrunn. Dersom du lurer på om du kvalifiserer til fritak fra praktiske fag må du ta kontakt direkte med sjøfartsdirektoratet, da det er kun dem som kan frita deg for disse fagene.

Ja, dersom du har kurs eller maritime sertifikater for sikkerhet, brovakt eller maskin er det ulike fag du kan få fritak fra. Dette krever gyldig dokumentasjon. Ta kontakt på e-post for avklaring vedrørende dette.

 • Nei, du trenger ikke en sjømannsattest tatt hos godkjent sjømannslege til dette. Helseattesten som kreves omfatter en egenerklæring om helse med påtegning for normal hørsel og fargesyn. Denne kan du ta hos fastlegen og burde ikke koste mer enn omkring 700 kroner.

Ja, det kan du. Med noen tilleggskurs kan du i næring med D5L føre fartøy opp til 15 meters lengde med maksimalt 12 betalende passasjerer ombord.

Ja, det har vi. Med Aftenpostens A-kort får du 10% avslag på kursets totalpris (ikke for hver helg). For grupper kan det også oppnås rabatter, ta kontakt med oss ved spørsmål rundt dette.