Avgangs- sjekkliste

CZONE- Panelet

Endre til riktig kjøremodus *
På CZONE panelet endrer du mode til riktig kjøremodus.
%
%
%
Sjekke funksjon til alle toaletter *

Webasto

Funksjonssjekk Webasto *
Start begge webasto og lytt til at de starter opp. Se etter om panelene viser error.
Sjekk luftdyser for Webasto i alle rom *
Start begge webasto og lytt til at de starter opp. Kjenn etter lufttrykk på alle dyser.

Motor

Sjekk motorrom for lekkasjer *
Lys ned i motorrom og sjekk tilstand.
Sjekk oljenivå *
Peile olje.
Sjekke sjøvannsfilter *
Åpne kjølevannsinntak og slå hovedstrømsbryter på *
Babord akterlugar
Se hvilke fueltank som benyttes *
Luke i dørk foran motorrom

Motor

Lukke kjølevannsinntak og slå hovedstrømsbryter av *
Babord akterlugar

Under dørk

Tørt og rent ved lensepumper *
Luke i dørk foran motorrom
Sjekke skroggjennomføringer *

Styrekonsoller og instrumentering

Sjekk funksjon rorutslag *
Sjekk funksjon instrumentering *
Slå på Simrad- enheter og se at de viser korrekt data.
Sjekke funksjon baugthruster *
Stybord rorkonsoll
Start motor og sjekk funksjon *
Lytte etter at kjølevann har gjennomtrengning *
Sjekk lanterner *
Funksjonssjekk radar *

Styrekonsoller og instrumentering

Låse ror *
Slå av motor *
Slå på Simrad- enheter og se at de viser korrekt data.
Koble på landstrøm og bekreft at Trygg mottar strøm i CZONE- panel *
Se INVERTER/CHARGER- setting i CZONE

Anker

Sjekke funksjon ankerspill *

Anker

Sjekk at anker ligger korrekt plassert i ankerlomme *

Fortøyning og utstyr

Sjekke status tauverk og fendere *
Frakobling av landstrøm *

Fortøyning og utstyr

Sjekke at Trygg er sikret med tilstrekkelig trosser og fendret med alle fendere ombord *
Spesielt viktig når Trygg ligger på utsiden av molo.
Sjekke at genakerfall er festet i rekka. *
For å unngå lyd av fall som slår mot mast som plager naboene.
Sjekke at stoppekran for gass er stengt *

Sikkerhet

Sjekk VHF funksjon og lokaliser håndholdt enhet *
Redningsvester i orden og riktig antall ombord *
Redningsbøye i orden og montert *
Flåter sikret og ok *
Nødror plassering og sikret *
Førstehjelpsutstyr lokasjon og innhold *
Nødsignalpakke *
Brannslukkere lokasjon og status *
Sjekke EPIRB status og lokasjon *
Essensielt verktøy på plass *
Sikkerhetsinstruksjon til passasjerer *
Sjøklargjøring *

Seil og utstyr

Sjekk funksjon av wincher *
Kontroll av tauverk, sjakler, rigg og strekkfisker med innfestninger *

Oppskvær

Rydde redningsvester og plasser i mannskapslugar *
Plassere VHF, vinsjhåndtak, ankerkontroll og annet utstyr/verktøy tilbake *
Henge opp vått tøy *
Sjekke at alle luker/vinduer er stengt og at dører er lukket eller festet *
Heise reklameflagg i genakerfall *
Legge på presenning på bord, ror, rorstasjoner, mast og wincher *
Samle sammen og kaste søppel på land *
Låse og plassere nøkkel i nøkkellås i forpigg *

BÅTFØRERPRØVEN NETTKURS

BEGYNN GRATIS NÅ

[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]