Informasjonsflyt til Deltaker

PÅMELDINGSBEKREFTELSE #

Hver eneste deltaker mottar påmeldsingsbekreftelse med særskilt informasjon om kurset. 

Påmeldingsbekreftelsen vil være forskjellig ut i fra hva slags kurs det er og hvilke “ticket” de har valgt. Dvs. en deltaker som har valgt kursgaranti- ticketen og fortalt at de kun kommer til eksamen vil få beskjed om at eksaminering starter normalt rundt 17:00, men at de senest skal møte 16:30 for registrering. 

Dersom kurset er et Webinar vil lenke til det aktuelle Webinaret bli lagt til. 

I påmeldingsbekreftelsen vil det ligge informasjon om hvordan deltakeren logger seg inn på våre nettsider for tilgang til quizzer og nyttig informasjon. Denne informasjonen er også lagt i eposten. 

Eksempelet under er derfor bare for illustrasjon, og hver deltaker mottar epost med informasjon tilpasset deres kursforløp.

PÅMINNELSE #

Hver deltaker mottar en påminnelse om kurset to dager før, kl. 15:00. Dvs. deltakere som skal på kurs på lørdag mottar påminnelse torsdag kl. 15:00, mens deltakere som skal på kurs på søndag mottar påminnelse kl. 15:00 på fredag. 

Deltakere som har meldt seg på innenfor to dager før kurset vil kun motta påmeldingsbekreftelsen. 

Påminnelsen er nesten helt lik som påmeldingsbekreftelsen. 

CHECK-IN UNDERSØKELSE #

I starten av kurset trykker du på Check-in på de deltakerne som har møtt opp på selve kurset. Husk! Dette gjelder ikke deltakere som kun har kommet for eksamen. 

Når du trykker Check in på en deltaker vil han/hun motta en epost to dager etter med en forespørsel om å delta i en undersøkelse. 

Du får en oversikt over snittresultatet fra undersøkelsene her.

Updated on 23. mars 2021
[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]