Dokumentasjonskategori: Administrativt

Lønning D5L Kursholder

Tryggombord opererer med timessatser på undervist time. Det vil si at det kun telles timer på antall timer kursholder underviser. Lønnssatsene er som følger: Kurshelger:

Read More »

Kostnadsberegning

Det forekommer ofte kostnader ifm. dine reiser når du holder kurs. Her er en oversikt/veiledning på hva du kan beregne som en kostnad, og hva

Read More »

Kostnadsberegning D5L

Det forekommer ofte kostnader ifm. dine reiser når du holder kurs. Her er en oversikt/veiledning på hva du kan beregne som en kostnad, og hva

Read More »
[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]