Dokumentasjonskategori: Retningslinjer

Oppsett for mail

Du skal før du får tilgang til dette motta en egen epost som har dittfornavn@tryggombord.no. For å kunne logge inn på ny webmail bruker man

Read More »

Webinar reglement

Vi vil fra tid til annen tilby teorikursene via Webinar. Sjøfartsdirektoratet har åpnet for at undervisningen gjennomføres over nett frem til 1. januar 2022, med

Read More »

Webinar Instruks

For strømmingen av våre Webinar benytter vi Zoom som plattform. Helst benytter vi egen oppsatt PC for streamingen, da denne er lettere å ha kontroll

Read More »
[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]