Båtførerprøven tilbakemeldingsskjemaTilbakemelding nettside og innhold:

– Problemer med nettsiden, og fikk ikke tilgang til forberedelsesheftefør kursstart. Problemer med innlogging på nettsiden.
Synes det er helt supert at kurset holdes som webinar, men hadde vært bra og mer lærerikt dersom men kunne stille spørsmål underveis hvis man ikke forstår, og få svar da. Hadde også vært en stor fordel å dele kurset over to dager! Video til egen øving hadde jeg virkelig ønsket meg!Tilbakemelding faglig innhold:

– Fikk ikke tilgang til PowerPoint
– Kartopplæring og oppgaver var vanskelig å forstå, da man neste ikke kunne se, og det gikk for fort.Tilbakemelding kursholder:

Svare på spørsmål underveis. Gjerne ta flere eksempler.


[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]