Personvernserklæring

Personvern og cookies

Personvernerklæring for Marine Safety AS

1. Behandlingsansvarlig

Kim Aasland er på vegne av Marine Safety AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.Å administrere medlemskap,kursadministratjon,påmelding/deltagelse i aktiviteter. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Vi innhenter også noe personinformasjon ifm. våre kurs for å kunne registrere resultat og igangsette eksaminering. Slik informasjon kan innebære fødselsdato, fødselsnummer, epost, telefonnummer og navn. 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av fødselsnummer gjør vi for å kunne igangsette eksamen ifm. våre båtførerprøven- kurs. Vi samler inn fødselsnummer på våre D5L- kandidater for å utstede kursbevis.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Dine personopplysninger vil noen ganger bli lagret på din bruker på vår nettside (dersom kjøpet krever brukerregistrering). Du kan når som helst slette din bruker ved å logge inn og slette den i innstillingene. 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Ifm. noen av våre kurs vil vi samle inn og lagre informasjon om eksamensresultat og fødselsnummer. Dersom ekamensresultat og fødselsnummer er viktig informasjon for å kunne opprettholde vår plikt som kursleverandør (som f.eks. ved tilfeller av kursgaranti) tar vi vare på den informasjonen i inntil ett år. For kandidater vi har opprettholdt våre plikter til og ikke trenger denne informasjonen lenger vil vi slette den 30 dager etter informasjonen ikke behøves lengre (f.eks. i tilfeller der kandidaten har bestått BFP- eksamen).

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@marinesafety.no

Marine Safety AS
Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy

ke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Er det noe annet du lurer på?

BÅTFØRERPRØVEN NETTKURS

BEGYNN GRATIS NÅ

[ESPRESSO_TICKET_SELECTOR event_id=22259]