Programmering PLB

kr 450

Bruk av PLB krever at du personlig har utstyrstillatelse fra Nkom (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet).

Søknad må fylles ut av deg og godkjennes av Nkom før enheten blir programmert hos oss. Husk å oppgi post@marinesafety.no i feltet “E-post til programmerer” i søknaden; da får vi all nødvendig informasjon for programmering direkte fra Nkom.

Vær OBS på at årsgebyret du betaler til Nkom på 450,- gjelder pr år, ikke pr 12 mnd. Hvis du eksempelvis kjøper PLB og søker i november, vil du få regning på 450,- for inneværende år, og ny regning på 450,- etter påfølgende nyttår.

Her kan du kjøpe PLB1: PLB1 Personlig nødpeilesender

-
+

Specs

Category: